EMS ja Koolimatemaatika ühenduse ühine talvepäev

PDFPDF

EMS üldkoosolek ning KMÜ talvepäev

Tallinna Ülikool, 3. märts, algusega kell 10.45 ruumis M-225

10.45-13.30.    EMS üldkoosolek

10.45   Registreerumine.
11.00   EMS juhatuse tegevuse aruanne 2009-2011 (Raul Kangro).
11.20   EMS juhatuse finantsaruanne (Mati Abel).
11.30   Revisjonikomisjoni aruanne (Uno Hämarik).
11.35   Sõnavõtud, finantsaruande kinnitamine.
11.45 KMÜ tegevuse aruanne 2011 (Hele Kiisel)
12.00 Põhikirja muutmise vajadusest (R. Kangro)
12.05 Uue põhikirja projekti kinnitamine (hääletamine).
12.10 Liikmemaksu määrade kehtestamine (R. Kangro, arutelu)
12.20 Liikmemaksumäärade kehtestamine (hääletamine)
12.25   Uue presidendi, juhatuse liikmete, auliikmete, revisjonikomisjoni ja häältelugemiskomisjoni liikmete kandidaatide ülesseadmine.
12.45   Valimised, häältelugemise ajal:
    EMS publikatsiooniauhinna saanud töö tutvustus (I. Zolk)
    EMS üliõpilaspreemia saanud töö tutvustus (autor K. Kesvatera,
tutvustab juhendaja I. Zolk)
13.15   Valimistulemuste väljakuulutamine.
13.20   Uue presidendi lühisõnavõtt.
13.25 Teadaanded

Lõuna 13.30 – 14.00

14.00 – 16.00 EMS ja KMÜ talvepäev

14.00 - 14.30 – Aksel Telgmaa 80 (Madis Lepik)
14.30 - 14.45 – August Unduskit meenutades (Tiiu Kaljas)
14.45 – 15.15 – Veedade matemaatikast (Maria Zeltser)
15.15 – 15.45 – Kuidas infotehnoloogia võiks muuta matemaatika õpetamist (Kalev Pihl)