EMS üldkoosolek ja KMÜ talvepäev 3.märtsil 2012

PDFPDF

Lugupeetud seltsi liikmed,

EMS käesoleva aasta üldkoosolek toimub koos KMÜ talvepäevaga Tallinna
Ülikoolis 3. märtsil, algusega kell 11.00 ruumis M-225. Seekordne
koosoelk on väga olulise tähtsusega, kuna toimub juhatuse ja presidendi
valimine ning selleks, et selts saaks normaalselt edasi tegutseda, peab
kohal olema kvoorum senise põhikirja järgi (st vähemalt pool seltsi
liikmeskonnast). Vastavat suurt osalust nõudvat põhikirjapunkti ei ole
eelmisel kahel katsel õnnestunud korrektselt muuta, kuna ka selleks on
vaja kvoorumit ja seda ei ole siiani õnnestunud kokku saada.

Seega on mul palve, et tuleksite sellele koosolekule või siis
volitaksite kedagi ennast esindama. Näidisvolitus (kus võite minu nime
asendada kellegi teise omaga, kes kindlasti koosolekule tuleb) on
lisatud.

Lisaks juhatuse ja presidendi valimisele on plaanis hääletada ka samu
põhikirja muudatusi, mida arutasime eelmisel koosolekul, st 50% liikmete
kvoorumi nõude ärajätmine ja mõningad täpsustused juhatuse tegevuse
osas. Manuses on hääletusele tulev põhikiri.

Koosoleku täpse päevakorra saadan Teile järgmise nädala alguses.

Talvepäevade kohta on momendil teada järgmist:
Talvepäev on pühendatud ka A. Telgmaa juubelile, samas mälestatakse
hiljuti meie hulgast lahkunud  A. Unduskit. Oma nõusoleku esinemiseks on
andud M. Zeltser teemal “Veedade matemaatika” ja Kalev Pihl
(Sertifitseerimiskeskuse juhtaja, Tallinna Ülikooli vilistlane) teemal
“Millist mõju võiks tehnoloogia omada matemaatika õppekava
ülesehitusele?

 

LisandSuurus
pohikiri_2011.doc34.5 KB
volitus_2012.doc21.5 KB