Eesti Matemaatika Seltsi üldkoosolek

PDFPDF

Lp. seltsikaaslased!

26. märtsil toimub algusega 10:00 Eesti Matemaatika Seltsi üldkoosolek
Tartus, Liivi 2, auditooriumis 111.
Kuna koosoleku päevakorras on punkt EMS põhikirja muutmise kohta, siis
on äärmiselt oluline, et võimalikult palju seltsi liikmeid osaleksid või
volitaksid kirjaliku volituse abil kedagi teist enda eest hääletama.
Eelmisel katse umbes aasta tagasi ei õnnestunud vajalikku kvoorumit
kokku saada, ehk läheb sel aastal paremini. Uues põhikirjas on tehtud
üks äärmiselt oluline muudatus: on kustutatud eelmise põhikirja punkt
3.3, mille kohaselt üldkoosolek on otsustusvõimeline ainult siis, kui
kohal (või volituste abil esindatud) on vähemalt pool seltsi
liikmeskonnast. Praktika näitab aga, et sellist osalusprotsenti on väga
raske saavutada ja see muudab igasuguste otsuste tegemise äärmiselt
raskeks. Seetõttu on juhatuse arvates mõistlik see punkt põhikirjast
kustutada, milleks aga on vaja, et koosolekul oleks esindatud vähemalt
pooled seltsi liikmed. Lisaks sellele punktile on lisatud
liikmeksastumise protseduuri täpsustused ning vastavalt on ka täiendatud
juhatuse tegevuste loetelu. Lisatud punktid on näidatud tekstis
punasena.

Kirjale on lisatud näidis volikirjast ja muudetud põhikiri. Minu nimi
tuleks volituses asendada kellegagi, kes seltsi koosolekule tuleb ja
kellele te selle volikirja saata paberkujul kaasa anda; samuti võite
jätta volituse minu nimele ja saata see posti teel aadressile

Raul Kangro
Liivi 2 - 504
50409 Tartu

Kohtumiseni Tartus!

Raul Kangro

LisandSuurus
volitus_2011.doc21.5 KB
pohikiri_2011.doc34 KB