Eesti Matemaatika Seltsi üldkoosolek

PDFPDF
Eesti Matemaatika Seltsi üldkoosolek
 
Tartu Ülikool, Matemaatika-informaatikateaduskond, 26. märts, 2011.a, aud. 111
 
 
9.45   Registreerimine.
10.00   EMS juhatuse tegevuse aruanne 2010 (Raul Kangro).
10:05 Seltsi finantsaruanne (Mati Abel). Revisjonikomisjoni aruanne. Finantsaruande kinnitamine
10.15  KMÜ juhatuse tegevuse aruanne 2008-2010 (Hele Kiisel)
10:35 KMÜ uue juhatuse ja esimehe valimine
10:55 Häältelugemise ajal Tiit Lepmanni ettekanne Pisast.
11:15 üliõpilaspreemia laureaadi lühiettekanne oma tööst.
11:25 valimistulemuste kinnitamine
11:30 auliikme diplomi üleandmine M. Rahulale
11:35 Põhikirja muudatuste arutelu ja kinnitamine (kvoorumi olemasolul)
11:45 Info uue veebilehe võimalustest. Täiendavad sõnavõtud.
 
Alates 12:00 toimub samas auditooriumis TÜ matemaatika-informaatikateaduskonna vilistlaste konverents.