Kolmas teade Eesti matemaatika päevade kohta 2010.a.

PDFPDF

Lp matemaatika päevadest osavõtjad!
 
Nagu te juba teate, toimuvad XII Eesti matemaatika päevad EMS, KMÜ, TTÜ ja TTÜ KübI organiseerimisel 28.- 30. juunini 2010.a Türisalu puhkekeskuses.
 
Türisalusse on Tallinnast võimalik sõita bussidega nr 108 ja 126 Balti jaama juurest ja nr 237A (marsakas) Estonia juurest. Detailsed sõiduplaanid on internetis aadressidel
 
http://soiduplaan.tallinn.ee/?a=p.routes&transport_id=suburban_bus&t=xhtml&l=ee
http://soiduplaan.tallinn.ee/?a=p.routes&transport_id=commercial_bus&t=xhtml&l=ee
 
Juhise Türisalu puhkekeskusesse jõudmiseks koos kaartidega leiab ka järgmiselt aadressilt:
 
http://www.matemaatika.eu/turisalu
 
 
Ürituse kava on järgmine:
 
28. juuni
14.00-16.00 saabumine, majutus
16.00-16.15 matemaatika päevade avamine
16.15-17.00 Robert Kitt "Mittelineaarsetest fenomendidest majanduses"
17.00-19.00 Koolimatemaatika teemalised ettekanded
19.00- õhtusöök, meelelahutuslik ja sportlik tegevus, saun
29. juuni
8.30-9.45 hommikusöök
10.00-11.00 REKK esindaja ettekanne
11.00-11.40 Rainis Haller "Hahn-Banachi eraldamisteoreem"
11.40-11.50 vaheaeg
11.50-12.30 Andi Kivinukk "Fourier analüüsi rakendustest ja mõnedest erikujulistest trigonomeetrilistest teisendustest"
12.30-13.10 Evely Leetma "Pesu loputamisest"
13.20-15.00 lõunasöök ja vaheaeg
15.15-15.55 Gert Tamberg "Tuulegeneraatoritest ja Lamb'i lainetest"
16.00-17.00 vestlusring matemaatilisest modelleerimisest; juhib Otu Vaarmann
17.00-19.00 matk (pankranniku allosa)
19.00- õhtusöök, meelelahutuslik ja sportlik tegevus, saun
30. juuni
8.30-9.45 hommikusöök
10.00-10.50 Tõnu Tõnso "Kirjaliku riigieksami mõjust matemaatika õpetamisele koolis"
10.50-11.30 Mati Tombak "Teoreemide otsimisest"
11.30-11.40 vaheaeg
11.40-12.20 Kalle Kaarli "Mis on Galois' vastavus?"
12.20-13.00 Raul Kangro "25 miljardi dollariline omavektor"
13.00.13.05 matemaatika päevade lõpetamine
13.15- lõunasöök ja lahkumine
 
Samas toimub 28. juunil 11.00-15.30 KMÜ koosolek Hele Kiiseli juhtimisel.
 
Täpsustatud programmi saadan nädala aja jooksul.
 
Osavõtumaks katab ööbimiskulud, toitlustamise, matka ja sauna. Karastus- jm joogid tuleb soovi korral ise muretseda.
 
Puhkemajas ööbijad võivad mulle julgesti teatada keda nad toanaabri(te)ks soovivad (majutus toimub 3-kohalisetes tubades). Samuti oleksin tänulik, kui teatataks hiljem saabumisest või varem lahkumisest. Vastav info saata ürituse e-posti aadressile
 
mp2010@ioc.ee
 
Kohtumiseni Türisalus!
 
Korraldustoimkonna nimel, 
Jaan Janno