Teine teade Eesti matemaatika päevade kohta 2010.a.

PDFPDF
 
XII Eesti matemaatika päevad toimuvad Eesti Matemaatika Seltsi, Koolimatemaatika Ühenduse, TTÜ ja TTÜ KübI organiseerimisel 28.- 30. juunini 2010.a Türisalu puhkekeskuses.
 
Türisalu puhkekeskus asub Tallinnast u 30 km kaugusel ilusas kohas Türisalu joa ääres. Tallinnaga on hea bussiühendus. Lähedal on Türisalu pank ja Keila juga (mõlemad ca 1,5 km).
 
Ürituse raamkava on järgmine:
28. juuni peale lõunat: saabumine, majutus, ettekanded, õhtusöök, vaba aeg
29. juuni: hommikusöök, ettekanded, lõunasöök, ettekanne, vestlusring, matk, õhtusöök, vaba aeg
30. juuni: hommikusöök, ettekanded, lõunasöök, lahkumine.
 
Mõned praeguseks teadaolevad ettekanded:
R. Kitt, Mittelineaarsetest fenomendidest majanduses;
G. Tamberg, Tuulegeneraatoritest ja Lamb'i lainetest;
M. Tombak, Teoreemide otsimisest;
T. Tõnso, Kirjaliku riigieksami mõjust matemaatika õpetamisele koolis.
Ettekandeid on plaanitud ka algebra, analüüsi ja statistika valdkondadest. Lisaks korraldab KMÜ ettekannete bloki koolimatemaatika aktuaalsetel teemadel ning toimub vestlusring matemaatilisest modelleerimisest.
 
Puhkekeskuse territooriumil on pallimänguvõimalused, saab teha lõket. Supelrand on u 400m kaugusel. Mõlemal õhtul (28. ja 29. juuni) on võimalik kasutada sauna.
 
Majutus toimub puhkemaja 3-kohalistes tubades. Alternatiivselt on võimalik telkida puhkekeskuse territooriumil.
 
Osavõtumaksu suurus on
800kr EMS liikmetele, kellel puuduvad liikmemaksu võlgnevused (1.06.2010 seisuga peab liikmemaks olema tasutud kuni 2009.a) ja tudengitele, sh doktorantidele;
1000kr kõigile ülejäänutele.
 
Osavõtumaks katab majutuse (või telkimisvõimaluse), toitlustamise, üldkasutatavate ruumide rendi, sauna, matka ja organiseerimiskulud.
 
Osavõtumaksu on võimalik tasuda sularahas kohapeal või ülekandega Eesti Matemaatika Seltsi arvele 1120072904 Swedbankis. Maksekorraldusel märkida selgituseks nimi ja EMP12. Ülekandega maksjatel palutakse osavõtumaks tasuda hiljemalt 20. juuniks!
 
NB! Kõigil üritusest osavõtjatel palutakse registreerida hiljemalt 1. juuniks e-postiga aadressil mp2010@ioc.ee . Registreerimiskirjas tuua:
1) osavõtja ees- ja perekonnanimi;
2) kas soovitakse majutust puhkemajas või tullakse telgiga;
3) kui soovitakse arvet osavõtumaksu tasumiseks, siis tuleb lisada maksva asutuse (ettevõtte) täpne nimi ja aadress;
4) (vajaduse korral) täiendav informatsioon või soovid.
 
Kõigile osavõtjatele väljastatakse koolitustõend, mis sisaldab ka tasutud osavõtumaksu suurust.
 
Täpsem info ürituse programmi kohta saadetakse osavõtjatele kolmandas teates orienteeruvalt juuni alguses.
 
Ootame aktiivset osavõttu!
 
Korraldustoimkonna nimel, 
Jaan Janno
e-mail: janno@ioc.ee