EMS üldkoosolek ning KMÜ talvepäev

EMS üldkoosolek ning KMÜ talvepäev

Tartu Ülikool, Liivi 2, 21. märts, algusega kell 10.00 ruumis 405

9:45-10:00 Registreerumine

10.00-11.55. EMS üldkoosolek

10.00 EMS juhatuse tegevuse aruanne 2022-2014 (Raul Kangro).
10.15 EMS juhatuse finantsaruanne (Raul Kangro).
10.25 Revisjonikomisjoni aruanne.
10.30 Finantsaruande kinnitamine.
10.35 KMÜ tegevuse aruanne 2014 (Hele Kiisel)
10.45 Uue presidendi, juhatuse liikmete, auliikmete, revisjonikomisjonija
häältelugemiskomisjoni liikmete kandidaatide ülesseadmine.
11.15 Valimised, häältelugemise ajal:

Viie kooli võistlus. Matemaatika ülesanded. 40.–49. võistlus

Selle kogumiku koostas Hugo Treffneri Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Hele Kiisel. Ülesannete tekstid on täpselt sellised, nagu need õpilastele kätte anti. Lahenduste osas on parema arusaadavuse huvides tehtud üksikuid parandusi.

EMS Koolimatemaatika Ühenduse teabepäev „Ainekava ja riigieksamid“

EMS Koolimatemaatika Ühenduse teabepäev „ Ainekava ja riigieksamid“ toimub Tallinnas (Inglise Kolledžis) 21.oktoobril 2014 algusega kell 10.30
ja Tartus (Hugo Treffneri Gümnaasiumis) 15.novembril 2014 algusega kell 10.30. Koolitustele registreerimine lõpetatakse nädal enne üritust.

XIV Eesti Matemaatika Päevad

Tere!

Nagu juba varem teatatud, toimuvad 14. Eesti Matemaatika Päevad vahetult
peale Jaanipäeva Kopra talus, Mulgimaal. Nüüd on võimalik osavõtuks
registreerida. Registreerimine toimub veebipõhiselt. Selleks palume minna
aadressile http://www.matemaatika.eu/EMP14
Probleemide korral pöörduge palun minu või Gert Tambergi
(Gert.Tamberg@ttu.ee) poole.

Esialgse päevakava teeme teatavaks järgmise nädala jooksul. Loodame, et
päevad kujunevad meeldejäävaks nii erialases kui meelelahutuslikus
plaanis.

Ärge viivitage registreerimisega!

Korraldajate nimel: Kalle Kaarli

Eesti Matemaatika Seltsi aastakoosolek ja KMÜ seminar 15.märtsil 2014

Eesti Matemaatika Seltsi aastakoosolek ja KMÜ seminar
15.märtsil 2014
Tallinna Ülikooli Astra hoones (Narva mnt 29) ruumis A543

10.00- 12.10 Koolimatemaatika ühenduse seminar „Matemaatika e-materjalid „

10.00- 10.30 kirjastus Koolibri oma matemaatika e-materjalidest
10.30- 11.00 kirjastus Avita oma matemaatika e-materjalidest
11.00- 11.10 vaheaeg
11.10- 11.40 e-Math projekti raames loodud e-materjalidest
11.40- 12.10 matemaatika riigieksamist - Deivi Taal
12.10-13.00 lõunapaus ja TLÜ uute õppehoonete tutvustus

13.00- 15.00 EMS aastakoosolek

Gunnar Kangro kõrgkooliõpiku preemia

Seoses Gunnar Kangro 100-nda sünniaastapäevaga loob Eesti Matemaatika
Selts koostöös TÜ matemaatika-informaatikateaduskonnaga eestikeelse
kõrgkooli matemaatikaalase originaalõpiku preemia, et väärtustada
emakeelsete ülikooliõpikute kirjutamist. Preemia statuut on manuses.

Käesoleval aastal väljaantava preemia suurus on 1000 eurot ning
kandideerida võivad aastatel 2008-2012 ilmunud õpikud. Konkursis
osalemiseks tuleb autori(te)l esitada 15. septembriks Eesti Matemaatika
Seltsi presidendile õpiku eksemplar ja avaldus konkursil osalemiseks.

Ootame aktiivset osavõttu!

Raul Kangro
EMS president

Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse suvepäevad 13. - 15. augustil 2013 Saaremaa Ühisgümnaasiumis.

Kutsun teid osalema Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse
suvepäevadel 13. - 15. augustil 2013 Saaremaa Ühisgümnaasiumis.
Täpsem info ja registreerimine:
http://www.syg.edu.ee/uus/syg/index.php?option=com_content&view=article&...

Tervitades
Paavo Kuuseok

Eesti Matemaatika Seltsi aastakoosolek ja KMÜ talvepäev

Palun osavõtjtel registreeruda aadressil

http://www.matemaatika.eu/ems/register.php

Siis teame suupistete ja ruumivajadusega paremini arvestada. Täpsem info
on allpool

Eesti Matemaatika Seltsi aastakoosolek ja KMÜ talvepäev toimuvad sel
aastal 9. märtsil Tartus, Miina Härma gümnaasiumis.

Ajakava:
11:00-11:15 registreerumine
11:15-12:55 EMS aastakoosolek
11:15-11:30 Seltsi presidendi aruanne juhatuse tegevustest 2012 a. (Raul
Kangro)

Eesti Matemaatika Päevad (EMPXIII) 2012

Eesti Matemaatika Päevad (EMPXIII) 2012
Vanaõue Puhkekeskuses toimuvad 27.-29.juunil 2012
http://www.vanaoue.ee/index.php?main=1, Vihi küla, Suure - Jaani vald, Viljandimaa 71411
 
Loodame, et olete tasunud osamaksud
20. juuniks 2012 Eesti Matemaatika Seltsi arvele 1120072904
selgitusega: EMP2012 osavõtja (ees- ja perenimi) ning maksu suurus (vastavalt 60, 55 või 50 eurot)

Eesti Matemaatika Päevad 2012

Eesti Matemaatika Päevad (EMP) 2012 Vanaõue Puhkekeskuses
http://www.vanaoue.ee/index.php?main=1
Vihi küla
Suure - Jaani vald
Viljandimaa 71411

toimuvad 27.-29.juunil 2012
ja on pühendatud Eesti Matemaatika Seltsi 25 tegevusaastale 1987 – 2012.

Liida sisu