EMS üldkoosolek ja KMÜ talvepäev

Lugupeetud seltsi liikmed,

Eesti Matemaatika Seltsi üldkoosolek ja Koolimatemaatika Ühenduse
talvepäev toimuvad 18. märtsil Tartus AHHAA keskuses. Ürituse
esialgne päevakava on allpool. Ootame rohket osavõttu!
Palume osavõtjatel täita elektrooniline registreerumisvorm aadressil:
http://www.matemaatikaselts.eu/ems/index.php .

Valdis Laan

-------------------------------------------------------

10.30-10.45 Registreerumine

10.45-13.30 EMS üldkoosolek

10.45-11.00 Seltsi presidendi aruanne juhatuse tegevusest 2016. a.
(V. Laan)
11.00-11.15 KMÜ esimehe aruanne KMÜ 2016. a. tegevusest (H. Kiisel)
11.15-11.25 Seltsi finantsaruanne (R. Kangro)
11.25-11.35 Revisjonikomisjoni aruanne (M. Abel). Finantsaruande ja
revisjonikomisjoni aruande kinnitamine.
11.35-11.45 EMS liikmemaksude määrade muutmine
11.45-12.00 KMÜ juhatuse valimine

12.00-12.30 Kohvipaus

12.30-12.35 KMÜ juhatuse valimistulemuste kinnitamine
12.35-13.00 2016. a. EMS üliõpilaspreemia üleandmine. EMS üliõpilaspreemia
pälvinud töö tutvustamine (A. Ostrak)
13.00-13.15 Info käesoleva aasta üritustest.
13.15-13.30 Vaba mikrofon.

13.30-14.30 Lõuna

14.30-17.00 KMÜ talvepäev

14.30-15.05 AHHAA-õpe ja matemaatika õppepäev
15.05-15.45 Matemaatikateater "Appi, matemaatika!"
15.45- ... Võimalus tasuta külastada AHHAA keskust ja tutvuda
eksponaatidega. (AHHAA on avatud kella 20.00-ni.)