EMS-i juhatuse koosolek

PDFPDF

Lugupeetud seltsi liikmed,

7. veebruaril toimus Tartus Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse koosolek.

Seltsi võeti vastu 19 uut liiget:
* Kerri Gertrud Vestberg (Tartu Erakool),
* Elo-Kai Kurel (Tartu Rahvusvaheline Kool),
* Helli Juurma (Tallinna Reaalkool),
* Piret Simmo (Innove SA),
* Maksim Ivanov (TÜ Teaduskool, Tartu Annelinna Gümnaasium),
* Vivika Saare (Rakvere Reaalgümnaasium),
* Tiia Raudsep (Jakob Westholmi Gümnaasium),
* Gunneli Apri (Jakob Westholmi Gümnaasium),
* Auli Reitel (Gustav Adolfi Gümnaasium),
* Elve Sikk (Lihula Gümnaasium),
* Katrin Rohumaa (Gustav Adolfi Gümnaasium),
* Margit Sooniste (Pärnu Rääma Põhikool),
* Inge Vestrik (Kose Gümnaasium),
* Kristi Kurg (Põlva Kool),
* Kätlin Neimann (Räpina Ühisgümnaasium),
* Annika Muuga (Põlva Kool),
* Anu Palu (TÜ haridusteaduste instituut),
* Andres Talts (Tallinna Reaalkool, TLÜ), * Moonika Ringas (Kilingi-Nõmme
Gümnaasium).

Tänavusele Humala preemia konkursile on laekunud üks kandidaat:
Silja Veidenberg oma artiklite tsükliga "Tõkestatud
aproksimatsiooniomaduste ülekandumine Banachi ruumide kaasruumidesse".
Juhatus moodustas sel puhul hindamiskomisjoni, mille eesotsas on
Andi Kivinukk.

Juhatus otsustas, et seltsi üldkoosolek ja KMÜ talvepäev tuleb
18. märtsil Tartus ja selles osas teeme koostööd teaduskeskusega
AHHAA. Koosolekul tuleb ühe küsimusena arutlusele liikmemaksude
suuruse küsimus. Juhatus otsustas teha üldkoosolekule ettepaneku,
et liikmemaksu suuruseks oleks 15 eurot neil, kelle kuupalk on alla
1700 euro, ja 25 eurot neil, kelle palk on 1700 eurot või rohkem.
Seoses sellega on ehk mõistlik 2017. a. liikmemaksu maksmisel ära
oodata üldkoosoleku sellekohane otsus.

Vastavalt HTM uuele määrusele on nüüd seltsil kohustus määrata
kirjastuste poolt välja antavatele õppevahenditele omapoolne
retsensent. Juhatuses arutati sellega seonduvalt seltsi ja
kirjastuste vaheliste lepingute teemat. Leiti, et sellega seoses
on veel vaja lisainfot ja selgust, ning tõenäoliselt tuleb selle
teema juurde hiljem tagasi tulla. Juhatus andis Raili Vildile
volitused koordineerida seltsi nimel retsenseerimisalast tegevust.

Arutati ka aastaraamatute koostamise teemat ja leiti, et tuleb
teha katse venimajäänud aastaraamatud kaante vahele saada, kusjuures
tõenäoliselt läheb ühtede kaante vahele mitme aasta materjal.

Valdis Laan
Eesti Matemaatika Seltsi president