Seminar “Kaasaegne reaalainete õpetamine rakenduskõrgkoolis”.

PDFPDF

Ootame rakenduskõrgkoolides reaalaineid (matemaatika, füüsika, IKT) üldainetena õpetavaid õppejõude osalema seminaril “Kaasaegne reaalainete õpetamine rakenduskõrgkoolis”. Seminar toimub 13. aprillil Tallinna Tehnikakõrgkoolis kell 10.00-16.30. Seminari eesmärk on leida parimad praktikad, mida antud valdkonnas õpetamisel kasutada, et õppijaid motiveerida ja vähendada väljalangevust. Seminari juhatab sisse Tiia Rüütmanni ettekanne efektiivsest õpetamisest STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) valdkonnas, edasi toimub seminar vaheldumisi ettekannete ja aruteluna. Seetõttu palume kõigil osavõtjatel mõelda läbi lühike sõnavõtt järgmistel teemadel: õpetamises kasutatav metoodika, õppematerjalid ja IKT vahendite kasutamine õppetöös, hindamispõhimõtted ning peamised probleemid ja nende lahendamine. Seminari lõpus on võimalik tutvuda näidetega TTK õppejõudude loodud õppevahenditest. Osavõtt on tasuta.
Seminarile registreerumine: https://goo.gl/forms/hH1FaJHrV9jt9Fbe2 hiljemalt 1.03.2017
Kontakt: TTK reaalainete keskuse lektor Anne Uukkivi (5156083, uukkivi@tktk.ee)