EMS Koolimatemaatika Ühenduse teabepäev „ Eksamid ja tasemetööd“

PDFPDF

EMS Koolimatemaatika Ühenduse teabepäev
„ Eksamid ja tasemetööd“

Tallinna Reaalkoolis 6.jaanuaril 2017 kell 11.00
Hugo Treffneri Gümnaasiumis 14.jaanuaril 2017 kell 11.00

Koolituspäeva kava:

10.30 Tervituskohv kooli sööklas
11.00 – 11.10 Sissejuhatus (Hele Kiisel)
11.10 – 12.40 Matemaatika õpioskuste kujundamine (Anu Palu)
12.40 – 13.15 2016. ja 2017. aasta 6. klassi e-tasemetööst (Piret Simmo)

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 14.40 2017. aasta matemaatika riigieksamitest (Deivi Taal)
14.40 – 15.00 2016. aasta matemaatika riigieksami tõenäosuse ülesandest ja selle hindamisest (Helen Kaasik)
15.00 – 15.30 Logaritmid ja trigonomeetria 2016. aasta riigieksamil (Andres Talts)
15.30 – 16.00 Muljeid Gruusia õppereisilt ja igasugust infot (Hele Kiisel)

Teabepäevale saab registreeruda järgneval lingil käesoleva aasta lõpuni:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCosiX7nrP0WBLaw5c2NaQwBeh880N...

Hind EMS liikmemaksu tasunule 20 eurot ja mitteliikmele 30 eurot.