Gerhard Rägo medaliga tunnustatakse matemaatikaõppe edendajaid

PDFPDF

3. detsembril 2016 kell 11 antakse TÜ senati saalis üle tänavused professor Gerhard Rägo nimelised mälestusmedalid viiele laureaadile, kes on edendanud matemaatika õpet Eesti üldharidus- ja kõrgkoolides.

2016. aastal saavad Gerhard Rägo medali:

• Tiina Bender, Kuusalu keskkooli matemaatikaõpetaja
• Anu Oks, Prantsuse lütseumi matemaatikaõpetaja
• Enno Pais, TTÜ rakendusmatemaatika õppetooli endine lektor, pensionär
• Deivi Taal, SA Innove matemaatika peaspetsialist
• Heldena Taperson, Inglise kolledži matemaatikaõpetaja

Koos vastsete laureaatidega on professor G. Rägo nimeline medal antud 163 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, programmide, õppetehnika jms. väljatöötamise ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Gerhard Rägo (1892-1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu ülikool ja Eesti matemaatika selts, seega antakse tänavu medaleid välja 27. korda. Professor Rägo on töötanud Tartu ülikoolis dekaanina, kateedrijuhatajana, prorektorina.

Professor G. Rägo oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Rägo töötas välja tulevaste gümnaasiumiõpetajate ettevalmistuskava Tartu ülikooli juures ning koostas sellekohased õppekavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta oli TÜ juures õpetajate ettevalmistamisega tegelenud didaktilis-metoodilise seminari juhataja abi ja aastatel 1936-40 juhataja.

5. detsembril 2016 täitub Gerhard Rägo sünnist 124 aastat.

Lisainfo:

Hannes Jukk
TÜ matemaatika ja statistika instituudi lektor