2016. aasta Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia

PDFPDF

Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia konkursile laekus sel aastal
kolm bakalaureusetööd. Nende hindamiseks moodustas EMS-i juhatus
5-liikmelise žürii eesotsas Raul Kangroga. Tänaseks on žürii oma
töö teinud ja otsuse langetanud.

2016. aasta Eesti Matemaatika Seltsi üliõpilaspreemia määrati
Andre Ostrakule bakalaureusetöö "Lipschitzi-vaba Banachi ruumi
oktaeedrilisus" eest. Töö juhendajad olid Rainis Haller ja
Märt Põldvere ning töö kaitsti selle aasta juunis TÜ matemaatika
ja statistika instituudis. Õnnitleme preemia saajat ja juhendajaid!
Preemia pidulik üleandmine toimub seltsi talvisel üldkoosolekul.

Valdis Laan
Eesti Matemaatika Seltsi president