KMÜ suvised täienduskoolituspäevad toimuvad 15.-17.AUGUSTIL 2017 VALGAS.

Päevakorras:

* tutvumine Valga Gümnaasiumiga - Eesti kaasaegsema kooliga;
* külastame Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni Muuseumi;
* teeme reisi naaberriiki tutvumaks meie ajaloo oluliste paikadega ja looduskaunite kohtadega;
* korraldame ööseminari, et kõigil oleks võimalus oma mõtteid/probleeme esitada;
* räägime e-koolikotiga seonduvast, tasemetöödest ja eksamitest, matemaatika rakendamisest, matemaatika õpetamisest Lätis ja Norras, olümpiaadi piirkonnavooru korraldamisest, uuest õpetajatele mõeldud projektist jne.,

KMÜ suvised täiendkoolituspäevad, ajakava

KMÜ suvised täiendkoolituspäevad Valgas 15.-17. augustil 2017

15.aug.

12.00 – 13.30 aktiivi koosolek Valga Gümnaasiumis
13.30 -14.00 kogunemine ja registreerimine Valga Gümnaasiumis
14.00 Lõunasöök
14.30 Päevade avamine ja tervitused.
Valgast ja Valgamaast.
Muljeid ja mõtteid Norras juhtivõpetaja töövarjuks olemisest – Kristel Tamm
Ringkäik koolimajas
Liigume muuseumi territooriumile (Pikk 16), kus toimuvad meile järgmised üritused: helikopterisimulatsioon, muuseumikülastus, elamussõit Kraz + Kaiser Sooru

XLIV MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD

XLIV MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD

Jõhvis ja Toilas

10. - 11. novembril 2017

Päevadest kutsume osa võtma ja ettekannetega esinema ning huvilistele töötubades tegevust pakkuma matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrg- ja ülikoolide õppejõude, haridus- ja teadusministeeriumi ja SA Innove matemaatika õpetamisega tegelevaid spetsialiste ning teisi matemaatikahariduse käekäigust huvitatud isikuid.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:

1) E-tasemetöödest ja muudest õpilaste teadmiste elektroonilise kontrollimise katsetest.

KMÜ suvepäevad

Koolitusteade

KMÜ suvised täienduskoolituspäevad toimuvad 15.-17.augustil 2017 Valgas.

Päevakorras:

· tutvumine Valga Gümnaasiumiga - Eesti kaasaegsema kooliga;

· külastame Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni Muuseumi;

· teeme reisi naaberriiki tutvumaks meie ajaloo oluliste paikadega ja looduskaunite kohtadega;

· korraldame ööseminari, et kõigil oleks võimalus oma mõtteid/probleeme esitada;

EMS üldkoosolek Tartus

Tere

18. märtsil toimus Tartus AHHAA keskuses EMS-i üldkoosolek ja KMÜ
talvepäev. Osavõtjaid oli 45. Koosolekut juhatas Rainis Haller,
protokollis Indrek Zolk, korraldasid Raili Vilt ja Hele Kiisel.

Nagu ikka kuulati koosolekul ära presidendi aruanne, KMÜ esimehe
aruanne, finantsaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne. Viimased
aruanded ka kinnitati.

Koosolekul muudeti liikmemaksu suurust. Niisiis edaspidi on liikmemaks
* 15 eurot aastas neile, kelle brutopalk on alla 1700 euro kuus,
* 25 eurot aastas neile, kelle brutopalk kuus on 1700 eurot või rohkem.

EMS-i 2016. aasta Arnold Humala preemia

Hääd seltsikaaslased!

On selgunud 2016. aasta Eesti Matemaatika Seltsi Arnold Humala preemia
saaja.

Konkursile esitati seekord üks kandidaat. EMS-i juhatus moodustas
komisjoni koosseisus
Andi Kivinukk, TLÜ (esimees),
Urve Kangro, TÜ,
Kairi Kasemets, TTÜ.

Komisjon otsustas:

EMS-i 2016. aasta Arnold Humala preemia anda TÜ doktorandile

Silja Veidenbergile

uurimuste tsükli "Tõkestatud aproksimatsiooniomaduste ülekandumine
Banachi ruumide kaasruumidesse" eest.

Tööd valmisid TÜ matemaatika ja statistika instituudis professor Eve Oja
juhendamisel.

EMS üldkoosolek ja KMÜ talvepäev

Lugupeetud seltsi liikmed,

Eesti Matemaatika Seltsi üldkoosolek ja Koolimatemaatika Ühenduse
talvepäev toimuvad 18. märtsil Tartus AHHAA keskuses. Ürituse
esialgne päevakava on allpool. Ootame rohket osavõttu!
Palume osavõtjatel täita elektrooniline registreerumisvorm aadressil:
http://www.matemaatikaselts.eu/ems/index.php .

Valdis Laan

-------------------------------------------------------

10.30-10.45 Registreerumine

10.45-13.30 EMS üldkoosolek

10.45-11.00 Seltsi presidendi aruanne juhatuse tegevusest 2016. a.
(V. Laan)

EMS-i juhatuse koosolek

Lugupeetud seltsi liikmed,

7. veebruaril toimus Tartus Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse koosolek.

Seltsi võeti vastu 19 uut liiget:
* Kerri Gertrud Vestberg (Tartu Erakool),
* Elo-Kai Kurel (Tartu Rahvusvaheline Kool),
* Helli Juurma (Tallinna Reaalkool),
* Piret Simmo (Innove SA),
* Maksim Ivanov (TÜ Teaduskool, Tartu Annelinna Gümnaasium),
* Vivika Saare (Rakvere Reaalgümnaasium),
* Tiia Raudsep (Jakob Westholmi Gümnaasium),
* Gunneli Apri (Jakob Westholmi Gümnaasium),
* Auli Reitel (Gustav Adolfi Gümnaasium),
* Elve Sikk (Lihula Gümnaasium),

Seminar “Kaasaegne reaalainete õpetamine rakenduskõrgkoolis”.

Ootame rakenduskõrgkoolides reaalaineid (matemaatika, füüsika, IKT) üldainetena õpetavaid õppejõude osalema seminaril “Kaasaegne reaalainete õpetamine rakenduskõrgkoolis”. Seminar toimub 13. aprillil Tallinna Tehnikakõrgkoolis kell 10.00-16.30. Seminari eesmärk on leida parimad praktikad, mida antud valdkonnas õpetamisel kasutada, et õppijaid motiveerida ja vähendada väljalangevust. Seminari juhatab sisse Tiia Rüütmanni ettekanne efektiivsest õpetamisest STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) valdkonnas, edasi toimub seminar vaheldumisi ettekannete ja aruteluna.

EMS Koolimatemaatika Ühenduse teabepäev „ Eksamid ja tasemetööd“

EMS Koolimatemaatika Ühenduse teabepäev
„ Eksamid ja tasemetööd“

Tallinna Reaalkoolis 6.jaanuaril 2017 kell 11.00
Hugo Treffneri Gümnaasiumis 14.jaanuaril 2017 kell 11.00

Koolituspäeva kava:

10.30 Tervituskohv kooli sööklas
11.00 – 11.10 Sissejuhatus (Hele Kiisel)
11.10 – 12.40 Matemaatika õpioskuste kujundamine (Anu Palu)
12.40 – 13.15 2016. ja 2017. aasta 6. klassi e-tasemetööst (Piret Simmo)

13.15 – 14.00 Lõuna

14.00 – 14.40 2017. aasta matemaatika riigieksamitest (Deivi Taal)

Liida sisu