XLIV matemaatikaõpetajate päevad Jõhvis ja Toilas

Reedel, 10.novembril Jõhvi Gümnaasiumis

10.30 Registreerimine ja tervituskohv

11.00  Päevade avamine kooli aatriumis

Maavanema KT

Jõhvi Gümnaasiumi direktori KT

JG õpilaste etteaste

11.20-12.45 I istung

11.20 Helika Toikka /Lüganuse Keskkool, Ida-Virumaa matemaatikaõpetajate ainesektsiooni juhataja/

11.30 Kristi Goldberg /Toila Gümnaasium, haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ koolitusjuht/ Z-põlvkonna võlud ja valud

2017. aasta publikatsiooniauhind

2017. aasta publikatsiooniauhinna konkursile esitati üks töö. Auhinna
komisjon (koosseisus Gennadi Vainikko, Raul Kangro, Valdis Laan) otsustas
publikatsiooniauhinna anda
Silja Veidenbergile
artikli „A characterization of bounded convex approximation properties“
eest, mis ilmus 2016. aastal kõrgetasemelises ajakirjas Archiv der
Mathematik. Auhind antakse välja ühekordse 500-eurose stipendiumina.

Õnnitleme auhinna saajat!

Valdis Laan

XLIV matemaatikaõpetajate päevad

10.-11.novembrini 2017 toimuvad XLIV matemaatikaõpetajate päevad Jõhvis ja Toilas.

Registreerida palume hiljemalt 16.oktoobriks 2017.
Kuna kohtade arv oli piiratud, siis 12. oktoobril said kõik kohad täis.
(Õpetajate päevadele registreerunud: http://www.ttkool.ut.ee/44matopreg2017.html)

Osalustasu on 95 eurot (lisandub ööbimistasu), mis kanda arvele:

saaja: EESTI MATEMAATIKA SELTS,
konto: EE522200001120072904 Swedbank AS,
selgitus: matemaatikaõpetajate päevad

KMÜ suvepäevade materjale

Oslejad:

 

Ettekanne "Matemaatika õpetamisest", Külli Kukk, Karin Kütimets (Valga Põhikool)

Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühendus Koolituspäev matemaatikaringi juhendajale I.

30.sept TARTU: Kell 11.00 – 17.30. Lossi 38, TÜ teaduskooli seminariruumis. (Osalejate arv 20. )
6. okt TALLINN: Kell 11.30-18.00. Estonia pst 6, Tallinna Reaalkooli ruum 208. (Osalejate arv 20. )

Abiks nii alles juhendajana tööd alustavale kui ka juba ringi juhendavale õpetajale.
Koolitus toimub nn töötoa vormis, kus juhendaja eestvedamisel toimub teema käsitlemine, ülesannete lahendamine, küsimuste esitamine, uurimine, selgitamine ja praktiliste tööde läbitegemine.
Osalejad saavad endale materjalid, millega on võimalik vastavateemalisi ringitunde läbi viia.

KMÜ suvised täienduskoolituspäevad toimuvad 15.-17.AUGUSTIL 2017 VALGAS.

Päevakorras:

* tutvumine Valga Gümnaasiumiga - Eesti kaasaegsema kooliga;
* külastame Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni Muuseumi;
* teeme reisi naaberriiki tutvumaks meie ajaloo oluliste paikadega ja looduskaunite kohtadega;
* korraldame ööseminari, et kõigil oleks võimalus oma mõtteid/probleeme esitada;
* räägime e-koolikotiga seonduvast, tasemetöödest ja eksamitest, matemaatika rakendamisest, matemaatika õpetamisest Lätis ja Norras, olümpiaadi piirkonnavooru korraldamisest, uuest õpetajatele mõeldud projektist jne.,

KMÜ suvised täiendkoolituspäevad, ajakava

KMÜ suvised täiendkoolituspäevad Valgas 15.-17. augustil 2017

15.aug.

12.00 – 13.30 aktiivi koosolek Valga Gümnaasiumis
13.30 -14.00 kogunemine ja registreerimine Valga Gümnaasiumis
14.00 Lõunasöök
14.30 Päevade avamine ja tervitused.
Valgast ja Valgamaast.
Muljeid ja mõtteid Norras juhtivõpetaja töövarjuks olemisest – Kristel Tamm
Ringkäik koolimajas
Liigume muuseumi territooriumile (Pikk 16), kus toimuvad meile järgmised üritused: helikopterisimulatsioon, muuseumikülastus, elamussõit Kraz + Kaiser Sooru

XLIV MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD

XLIV MATEMAATIKAÕPETAJATE PÄEVAD

Jõhvis ja Toilas

10. - 11. novembril 2017

Päevadest kutsume osa võtma ja ettekannetega esinema ning huvilistele töötubades tegevust pakkuma matemaatika- ja informaatikaõpetajaid, kõrg- ja ülikoolide õppejõude, haridus- ja teadusministeeriumi ja SA Innove matemaatika õpetamisega tegelevaid spetsialiste ning teisi matemaatikahariduse käekäigust huvitatud isikuid.

Ettekannete ja töötubade soovitatav temaatika:

1) E-tasemetöödest ja muudest õpilaste teadmiste elektroonilise kontrollimise katsetest.

KMÜ suvepäevad

Koolitusteade

KMÜ suvised täienduskoolituspäevad toimuvad 15.-17.augustil 2017 Valgas.

Päevakorras:

· tutvumine Valga Gümnaasiumiga - Eesti kaasaegsema kooliga;

· külastame Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni Muuseumi;

· teeme reisi naaberriiki tutvumaks meie ajaloo oluliste paikadega ja looduskaunite kohtadega;

· korraldame ööseminari, et kõigil oleks võimalus oma mõtteid/probleeme esitada;

EMS üldkoosolek Tartus

Tere

18. märtsil toimus Tartus AHHAA keskuses EMS-i üldkoosolek ja KMÜ
talvepäev. Osavõtjaid oli 45. Koosolekut juhatas Rainis Haller,
protokollis Indrek Zolk, korraldasid Raili Vilt ja Hele Kiisel.

Nagu ikka kuulati koosolekul ära presidendi aruanne, KMÜ esimehe
aruanne, finantsaruanne ja revisjonikomisjoni aruanne. Viimased
aruanded ka kinnitati.

Koosolekul muudeti liikmemaksu suurust. Niisiis edaspidi on liikmemaks
* 15 eurot aastas neile, kelle brutopalk on alla 1700 euro kuus,
* 25 eurot aastas neile, kelle brutopalk kuus on 1700 eurot või rohkem.

Liida sisu